Kamerové řešení

 

Rozmach, jaký v poslední době zaznamenaly uzavřené televizní okruhy (CCTV), není způsoben jen určitou módní vlnou nebo snadnou dostupností prvků, které dříve patřily ke špičce v profesionálních aplikacích, ale hlavně jejich vysokou účinností při prevenci a potírání trestné činnosti. Velké uplatnění mají také při sledování a dokumentování technologických procesů, mnohdy v prostředí kde nemůže pracovat člověk. Technologie IP umožnila kamerové systémy plně zaintegrovat do datových sítí a využít všech předností, které digitální svět nabízí. Moderní záznamová zařízení již neslouží pouze k záznamu videosignálu a jeho přehrání. Současná technika disponuje řadou pokročilých diagnostických a analyzačních prostředků pro práci s videosignálem nebo zvukem. Sofistikovaná provázanost s dalšími bezpečnostními a technologickými zařízeními, mapovými nebo databázovými podklady poté dává uživateli mocný nástroj pro efektivní práci se zaznamenaným materiálem.

service preview

V současné době je zároveň obrovský výběr různých typů kamer - pevně umístěných nebo otočných, pro venkovní nebo vnitřní použití. Barevné snímání již patří ke standardu, stále však nalézají široké uplatnění i kamery DEN/NOC, které při nedostatku světla pro kvalitní barevný obraz přepínají do černobílého režimu. Inteligentní zpracování videosignálu umožňuje eliminaci nežádoucích jevů jako je např. protisvětlo, chvění obrazu apod. Samostatnou kapitolou jsou dnes kamery s vysokým rozlišením, které plně využívají digitálního zpracování, přenosu a záznamu videosignálu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že kvalitu celého CCTV systému zásadně ovlivňuje již samotný návrh použitých prvků s ohledem na konkrétní prostředí a požadavky zákazníka. Ani nejdražší komponenty nejsou vhodné pro všechny aplikace a naopak, někdy levná kamera poslouží svému účelu velmi dobře.

V oblasti CCTV nabízíme:

Na následujícím obrázku můžete vidět možnost propojení analogových kamer do datové sítě pomocí převodníků, přístup ke kamerovému systému pomocí modelu klient/server v kontextu dalších zařízení připojitelných do datové sítě.