Dodatek ke zpracování dat

 

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se TELNES s.r.o., se sídlem 142, Řetová, 561 41 Řetová, IČ 28807529, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Číslo občanského průkazu, Číslo zaměstnance, Datum narození, Jméno, Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu, Příjmení, Rodné číslo, 10 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem vedení a dokladování daňové evidence. Tyto údaje dále předáváme subjektům Ludmila Pirklová.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email telnes@telnes.cz nebo na sídlo naší společnosti: TELNES s.r.o., 455, Ústecká, 560 02 Česká Třebová.